Dokumentumok

Pedagógiai program 2019

Házirend 2019

Munkaterv 2019

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma, létszámadatok

Térítési- és Tandíjszámítási Szabályzat

A tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Szervezeti és működési szabályzat

Az osztalyozó vizsga tantárgyankénti követelménye, ideje

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

Az érettségi vizsgák átlageredményei

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak

FIT-jelentés 2016