Dokumentumok

Felvételi tájékoztató

Munkaterv

A tanév rendje

Szervezeti és működési szabályzat

Pedagógiai program

Házirend

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Az érettségi vizsgák átlageredményei

Iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban tanulók létszáma

Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak  a 2017/2018-as tanévben

FIT-jelentés 2016